ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 ต.ค. 2561
352 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
03 ก.ย. 2561
353 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
192
17 ส.ค. 2561
354 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561
196
10 ส.ค. 2561
355 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
201
10 ส.ค. 2561
356 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ส.ค. 2561
357 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
193
01 ส.ค. 2561
358 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ก.ค. 2561
359 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
22 มิ.ย. 2561
360 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
05 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40