ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ต.ค. 2564
82 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2564
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ก.ย. 2564
84 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ก.ย. 2564
85 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ก.ย. 2564
86 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ก.ย. 2564
87 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ก.ย. 2564
88 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 ก.ย. 2564
89 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 ก.ย. 2564
90 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกรกฏาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40