ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ก.ย. 2562
82 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 ส.ค. 2562
83 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ก.ค. 2562
84 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ก.ค. 2562
85 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มิ.ย. 2562
86 ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 มิ.ย. 2562
87 ประชาสัมพันธ์ มาเรียนรู้วิธีการดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดทำหมัน และทำไมต้องทำหมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 มิ.ย. 2562
88 ประชาสัมพันธ์ วิธีการคัดแยกขยะให้สามารถรีไซเคิลได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 มิ.ย. 2562
89 ประชาสัมพันธ์ สัตว์อะไบ้างที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าได้ และวิธีพาน้องสุนัขไปเดิกเล่นให้ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 มิ.ย. 2562
90 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21