ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ก.พ. 2564
82 คู่มือปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 ก.พ. 2564
83 คู่มือการให้บริการงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 ก.พ. 2564
84 คู่มือการให้บริการงานผุ้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ก.พ. 2564
85 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 ก.พ. 2564
86 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ก.พ. 2564
87 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 ก.พ. 2564
88 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ก.พ. 2564
89 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.พ. 2564
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32