ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
36
04 เม.ย. 2561
162 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 เม.ย. 2561
163 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 มี.ค. 2561
164 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2561
32
08 ก.พ. 2561
165 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ก.พ. 2561
166 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.พ. 2561
167 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
34
29 ม.ค. 2561
168 ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ม.ค. 2561
169 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 ม.ค. 2561
170 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20