ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 เม.ย. 2563
162 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 มี.ค. 2563
163 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 มี.ค. 2563
164 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 มี.ค. 2563
165 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 มี.ค. 2563
166 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 มี.ค. 2563
167 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 มี.ค. 2563
168 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 มี.ค. 2563
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 มี.ค. 2563
170 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32