ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
27 ม.ค. 2564
162 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 ม.ค. 2564
163 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ม.ค. 2564
164 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 ม.ค. 2564
165 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
11 ม.ค. 2564
166 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ม.ค. 2564
167 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ม.ค. 2564
168 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ม.ค. 2564
169 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ม.ค. 2564
170 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40