ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
11 มี.ค. 2564
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 มี.ค. 2564
53 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 มี.ค. 2564
54 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 มี.ค. 2564
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 มี.ค. 2564
56 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 มี.ค. 2564
57 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ก.พ. 2564
58 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ก.พ. 2564
59 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.พ. 2564
60 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30