ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ม.ค. 2565
52 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 3/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 ม.ค. 2565
53 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ม.ค. 2565
54 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ม.ค. 2565
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องเรื่อง ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ม.ค. 2565
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ม.ค. 2565
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องเรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ม.ค. 2565
58 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ม.ค. 2565
59 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2565
60 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40