ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 พ.ค. 2564
52 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 พ.ค. 2564
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 พ.ค. 2564
54 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 เม.ย. 2564
55 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 16/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 เม.ย. 2564
56 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 15/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 เม.ย. 2564
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 เม.ย. 2564
58 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 เม.ย. 2564
59 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 เม.ย. 2564
60 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32