ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 เม.ย. 2565
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเดิม) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธื ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2565
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 เม.ย. 2565
24 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 เม.ย. 2565
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 เม.ย. 2565
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประกาศรายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตามแผนการใช้จายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 เม.ย. 2565
27 ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มี.ค. 2565
28 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 12/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มี.ค. 2565
29 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 มี.ค. 2565
30 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40