ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561
35
18 เม.ย. 2561
172 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
39
04 เม.ย. 2561
173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 เม.ย. 2561
174 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 มี.ค. 2561
175 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2561
36
08 ก.พ. 2561
176 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.พ. 2561
177 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ก.พ. 2561
178 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
39
29 ม.ค. 2561
179 ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
17 ม.ค. 2561
180 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21