ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ต.ค. 2562
172 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ต.ค. 2562
173 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ต.ค. 2562
174 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ต.ค. 2562
175 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 ต.ค. 2562
176 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ต.ค. 2562
177 รายงานผลการดำเนินโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
21 ก.ย. 2562
178 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ก.ย. 2562
179 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ก.ย. 2562
180 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30