ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
17 ม.ค. 2561
372 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 ม.ค. 2561
373 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
16 ม.ค. 2561
374 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
03 ม.ค. 2561
375 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
08 ธ.ค. 2560
376 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
04 ธ.ค. 2560
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ( หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 พ.ย. 2560
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 พ.ย. 2560
379 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
26 พ.ย. 2560
380 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40