ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 32/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ส.ค. 2564
12 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 31/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 ส.ค. 2564
13 📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคูมือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ส.ค. 2564
14 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ส.ค. 2564
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ส.ค. 2564
16 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 29/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 ก.ค. 2564
17 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 28/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2564
18 เชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 – 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ก.ค. 2564
19 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ค. 2564
20 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 27/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30