ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 เม.ย. 2562
192 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 เม.ย. 2562
193 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 เม.ย. 2562
194 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 เม.ย. 2562
195 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (ครั้งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 เม.ย. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
10 เม.ย. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 เม.ย. 2562
198 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 เม.ย. 2562
199 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 เม.ย. 2562
200 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30