ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รายงานการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ต.ค. 2560
192 วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ต.ค. 2560
193 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ต.ค. 2560
194 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ต.ค. 2560
195 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
43
31 ส.ค. 2560
196 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ส.ค. 2560
197 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ก.ค. 2560
198 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 เม.ย. 2560
199 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 มี.ค. 2560
200 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21