ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 พ.ย. 2561
252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 พ.ย. 2561
253 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 พ.ย. 2561
254 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 พ.ย. 2561
255 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 พ.ย. 2561
256 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 พ.ย. 2561
257 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 ต.ค. 2561
258 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 ต.ค. 2561
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงินและวัสดุแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ต.ค. 2561
260 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2561
132
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32