ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 มี.ค. 2563
252 แผนผฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
05 มี.ค. 2563
253 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 มี.ค. 2563
254 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
02 มี.ค. 2563
255 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
17 ก.พ. 2563
256 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ก.พ. 2563
257 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ จำนวน 3 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 ม.ค. 2563
258 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 ม.ค. 2563
259 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ธ.ค. 2562
260 รายงานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40