ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 พ.ย. 2560
382 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
201
30 ต.ค. 2560
383 วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 ต.ค. 2560
384 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 ต.ค. 2560
385 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 ต.ค. 2560
386 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
190
31 ส.ค. 2560
387 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
188
09 ส.ค. 2560
388 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
184
24 ก.ค. 2560
389 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 เม.ย. 2560
390 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40