ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 มี.ค. 2563
42 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มี.ค. 2563
43 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ไวรัสโคโรนา #COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 มี.ค. 2563
44 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 มี.ค. 2563
45 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 มี.ค. 2563
46 แผนผฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 มี.ค. 2563
47 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 มี.ค. 2563
48 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 ก.พ. 2563
49 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.พ. 2563
50 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ จำนวน 3 ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20