ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 เม.ย. 2564
42 ประกาศ อบต.ไร่ใหม่ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 เม.ย. 2564
43 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 เม.ย. 2564
44 รายงานผลการดำเนินงานงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 เม.ย. 2564
45 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 เม.ย. 2564
46 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 14/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 เม.ย. 2564
47 รายงานผลการจัดซื้อเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 เม.ย. 2564
48 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 มี.ค. 2564
49 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 มี.ค. 2564
50 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30