ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 มิ.ย. 2561
262 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 มิ.ย. 2561
263 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 พ.ค. 2561
264 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 เม.ย. 2561
265 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561
112
18 เม.ย. 2561
266 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
121
04 เม.ย. 2561
267 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 เม.ย. 2561
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มี.ค. 2561
269 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2561
109
08 ก.พ. 2561
270 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30