ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 พ.ย. 2563
92 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 พ.ย. 2563
93 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 พ.ย. 2563
94 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 พ.ย. 2563
95 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 พ.ย. 2563
96 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 พ.ย. 2563
97 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 พ.ย. 2563
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 พ.ย. 2563
99 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ต.ค. 2563
100 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
29 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32