ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 พ.ย. 2560
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 พ.ย. 2560
303 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 พ.ย. 2560
304 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
150
30 ต.ค. 2560
305 วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ต.ค. 2560
306 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ต.ค. 2560
307 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ต.ค. 2560
308 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
142
31 ส.ค. 2560
309 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
140
09 ส.ค. 2560
310 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32