ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561
30
10 ส.ค. 2561
152 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
38
10 ส.ค. 2561
153 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ส.ค. 2561
154 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
34
01 ส.ค. 2561
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ก.ค. 2561
156 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 มิ.ย. 2561
157 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มิ.ย. 2561
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 พ.ค. 2561
159 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 เม.ย. 2561
160 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2561
31
18 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20