ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 พ.ย. 2560
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่ยแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 พ.ย. 2560
283 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 พ.ย. 2560
284 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
126
30 ต.ค. 2560
285 วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 ต.ค. 2560
286 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ต.ค. 2560
287 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ต.ค. 2560
288 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
118
31 ส.ค. 2560
289 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ส.ค. 2560
290 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30