ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ก.พ. 2564
62 คู่มือปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ก.พ. 2564
63 คู่มือการให้บริการงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ก.พ. 2564
64 คู่มือการให้บริการงานผุ้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ก.พ. 2564
65 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.พ. 2564
66 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ก.พ. 2564
67 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ก.พ. 2564
68 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ก.พ. 2564
69 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ก.พ. 2564
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30