ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 เม.ย. 2564
62 ประกาศ อบต.ไร่ใหม่ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 เม.ย. 2564
63 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 เม.ย. 2564
64 รายงานผลการดำเนินงานงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 เม.ย. 2564
65 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 เม.ย. 2564
66 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 14/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 เม.ย. 2564
67 รายงานผลการจัดซื้อเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 เม.ย. 2564
68 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 30/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 มี.ค. 2564
69 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 มี.ค. 2564
70 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32