ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ก.พ. 2561
272 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
114
29 ม.ค. 2561
273 ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 ม.ค. 2561
274 คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ม.ค. 2561
275 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 ม.ค. 2561
276 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
03 ม.ค. 2561
277 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 ธ.ค. 2560
278 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ธ.ค. 2560
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ( หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 พ.ย. 2560
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30