ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
06 ก.พ. 2562
312 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
06 ก.พ. 2562
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชามติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 ก.พ. 2562
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะทางและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน กค 384 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ม.ค. 2562
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 ม.ค. 2562
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
25 ม.ค. 2562
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน บฉ 5710 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ม.ค. 2562
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายก อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
17 ม.ค. 2562
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 ม.ค. 2562
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40