ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
28 เม.ย. 2560
312 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 มี.ค. 2560
313 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
129
29 มี.ค. 2560
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 มี.ค. 2560
315 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 ก.พ. 2560
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 ก.พ. 2560
317 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2560 ของอบต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 ก.พ. 2560
318 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 ม.ค. 2560
319 แจ้งการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และเชิญประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ต.ค. 2559
320 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
00 ต.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32