ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
04 ธ.ค. 2562
182 รายงานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 พ.ย. 2562
183 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 พ.ย. 2562
184 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( หมู่4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 พ.ย. 2562
185 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ย. 2562
186 ประกาศเรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 พ.ย. 2562
187 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 พ.ย. 2562
188 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 ต.ค. 2562
189 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 ต.ค. 2562
190 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32