ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงาครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ก.พ. 2562
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 ก.พ. 2562
213 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ก.พ. 2562
214 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ก.พ. 2562
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชามติ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 ก.พ. 2562
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามระยะทางและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน กค 384 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ม.ค. 2562
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ม.ค. 2562
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ม.ค. 2562
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์สำนักงาน อบต.ไร่ใหม่ หมายเลขทะเบียน บฉ 5710 ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ม.ค. 2562
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนายก อบต.ไร่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30