ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนกันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ต.ค. 2563
2 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ต.ค. 2563
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2563
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2563
5 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ต.ค. 2563
6 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ต.ค. 2563
7 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ย. 2563
8 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ก.ย. 2563
9 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ก.ย. 2563
10 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21