ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 เม.ย. 2560
292 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 มี.ค. 2560
293 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2560ของอบต.ไร่ใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 มี.ค. 2560
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 มี.ค. 2560
295 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
28 ก.พ. 2560
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ก.พ. 2560
297 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2560 ของอบต.ไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 ก.พ. 2560
298 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ม.ค. 2560
299 แจ้งการกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และเชิญประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ต.ค. 2559
300 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
00 ต.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30