ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 11/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มี.ค. 2565
32 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มี.ค. 2565
33 ประกาศเผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มี.ค. 2565
34 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 มี.ค. 2565
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องเรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมถาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 มี.ค. 2565
36 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 มี.ค. 2565
37 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 9/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 มี.ค. 2565
38 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 8/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ก.พ. 2565
39 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 7/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ก.พ. 2565
40 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 6/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40