ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 เม.ย. 2563
32 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 เม.ย. 2563
33 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 มี.ค. 2563
34 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 มี.ค. 2563
35 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 มี.ค. 2563
36 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 มี.ค. 2563
37 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 มี.ค. 2563
38 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 มี.ค. 2563
39 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20