ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 เม.ย. 2563
142 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 มี.ค. 2563
143 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 มี.ค. 2563
144 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 มี.ค. 2563
145 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 มี.ค. 2563
146 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มี.ค. 2563
147 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 มี.ค. 2563
148 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
23 มี.ค. 2563
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
20 มี.ค. 2563
150 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30