ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ต.ค. 2561
142 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2561
35
17 ต.ค. 2561
143 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ต.ค. 2561
144 ขอเชิญเข้ารับฟังการบระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
36
08 ต.ค. 2561
145 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ต.ค. 2561
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 ต.ค. 2561
147 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2561
148 การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ก.ย. 2561
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.ย. 2561
150 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
31
17 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20