ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
11 มี.ค. 2564
142 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 มี.ค. 2564
143 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 มี.ค. 2564
144 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 มี.ค. 2564
145 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 มี.ค. 2564
146 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 มี.ค. 2564
147 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานของผู้บริหาร ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 ก.พ. 2564
148 ประกาศเจตจำนงสุจริต 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
23 ก.พ. 2564
149 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
23 ก.พ. 2564
150 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40