ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 พ.ย. 2564
72 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 พ.ย. 2564
73 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 พ.ย. 2564
74 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ต.ค. 2564
75 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ต.ค. 2564
76 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ต.ค. 2564
77 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ต.ค. 2564
78 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 ต.ค. 2564
79 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ต.ค. 2564
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวานคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40