ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ม.ค. 2564
72 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 ม.ค. 2564
73 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ม.ค. 2564
74 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ม.ค. 2564
75 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 ม.ค. 2564
76 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ม.ค. 2564
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2564
78 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ม.ค. 2564
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ธ.ค. 2563
80 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30