ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ แจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 เม.ย. 2565
3 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 15/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 เม.ย. 2565
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 เม.ย. 2565
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 เม.ย. 2565
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 เม.ย. 2565
7 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 เม.ย. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่องกำหนดราคาตรวจจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปข.1053 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 227.200)-บ้านวังไทร กม. ที่ 7+500 ถึง 8+914 หมู่ 3 และ หมู่ 7 ตำบลไ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 เม.ย. 2565
9 📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 14/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 เม.ย. 2565
10 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39