ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 พ.ย. 2562
2 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( หมู่4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 พ.ย. 2562
3 ประกาศเรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ย. 2562
4 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 พ.ย. 2562
5 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ต.ค. 2562
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ต.ค. 2562
7 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ย. 2562
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ก.ย. 2562
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ส.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13