ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
  รายละเอียด :

 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2562 ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ไร่ใหม่ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน