ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหการส่วนตำบลไร่ใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน