กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :
    

 อบต.ไร่ใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุตลอดจนผู้ดูแล รวมทั้งคนในครอบครัวได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างดีและเหมาะสม สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าแะมีความสุขต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**