กิจกรรม : โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :
    

อบต.ไร่ใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.ในเขตพื้นที่  โดยออกเยี่ยมผู้สูงอายุก็เพื่อพบปะพูดคุยในเรื่องปัญหาต่างๆและให้ผู้สูงอายุตลอดจนผู้ดูแล  รวมทัี้งคนในครอบครัวได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างดีและเหมาะสม สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและความสุขต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**