กิจกรรม : โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด :
    

 โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนบริหารงานและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2561    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**